Sakrament Małżeństwa -- Kancelaria


Sakrament Małżeństwa

Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego obejmuje trzy etapy:

 - przygotowanie dalsze - wychowanie w rodzinie i udział w katechizacji
 - przygotowanie bliższe - wizyta w Kancelarii Parafialnej, ustalenie daty Sakramentu
 - przygotowanie bezpośrednie - katecheza przedślubna, odbywana po zgłoszeniu w kancelarii parafialnej zapowiedzi

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem w celu załatwienia formalności przedmałżeńskich.Datę i godzinę  zawarcia Sakramentu Małżeństwa rezerwować można z rocznym wyprzedzeniem.

Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa załatwia się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni przedkładają następujące dokumenty:

 - Metrykę chrztu świętego (aktualne, z datą wystawienia nie wcześniej niż trzy miesiące przed jego doręczeniem) z zapisem o przyjęciu sakramentu bierzmowania
 - Dowód osobisty
 - Ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej
 - Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
 - W sytuacji małżeństwa konkordatowego zaświadczenie od kierownika USC z miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych
 - Akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 - Osoby nieletnie (przed ukończeniem 18-tego roku życia) muszą przedstawić zezwolenie sądu i zgodę pisemną rodziców
 - Wdowiec lub wdowa - odpisy aktu zgonu zmarłego małżonka lub małżonki zarówno z U.S.C. jak i z parafii zamieszkania
 - Dane personalne świadków ślubu: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania