Pogrzeb Katolicki -- Kancelaria


Pogrzeb Katolicki

O śmierci chrześcijanina należy powiadomić duszpasterza parafii, do której należał zmarły, aby odnotować ten fakt w parafialnej księdze zgonów. W przypadku osoby zmarłej spoza Parafii należy przedstawić zgodę swojego Proboszcza miejsca, na pogrzeb poza parafią macierzystą. Zgłaszając zgon w kancelarii parafialnej należy przedstawić:

akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego

zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (zaświadczenie wystawia kapelan szpitala).

W Kancelarii Parafialnej ustala się wtedy dzień i godzinę pochówku zmarłego.Do liturgii pogrzebowej należy Msza św. pogrzebowa (odprawiona przed lub po pogrzebie).We Mszy św. uczestniczy cała rodzina, jeśli to możliwe - w sposób pełny, tzn. przyjmując Komunię św.