Chrzest Św. -- Kancelaria


Chrzest Święty

Sakrament Chrztu św. udzielamy w naszej Parafii w każdą II Niedzielę miesiąca podczas Mszy o godzinie 10.30

Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w biurze parafialnym na dwa tygodnie lub najpóźniej na tydzień przed ustalonym dniem udzielenia tego sakramentu.Przynoszą:

1. wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
2. świadectwo zawarcia sakramentalnego małżeństwa (jeżeli zawarli je poza parafią)
3.dane personalne kandydatów na rodziców chrzestnych zaświadczenie kandydatów na rodziców chrzestnych z ich parafii, że mogą nimi zostać (jeśli mieszkają w innej parafii niż ta, w której ma odbyć się chrzest).

Dla każdego dziecka należy wybrać przynajmniej jednego chrzestnego (zwyczajowo wybiera się dwoje chrzestnych: matkę i ojca, stawiając im poniższe wymagania, ale wystarczy tylko jedna osoba - matka chrzestna lub ojciec chrzestny). Reprezentuje on Kościół i ma w razie potrzeby wspierać rodziców w religijnym wychowaniu dziecka.Stąd winna to być osoba, która:

1.posiada wystarczającą dojrzałość, 
2. ukończyła 16 lat, 
3. sama jest ochrzczona, przyjęła sakramenty Eucharystii i bierzmowania, 
4.należy do Kościoła katolickiego i prowadzi życie zgodne z wiarą (wyklucza się: osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim, młodzież nieuczęszczającą na katechizację).

Opinię wystawiają proboszczowie parafii, do których należą rodzice chrzestni.

Ojciec chrzestny nabywa dla dziecka świecę chrzcielną, zaś matka chrzestna symboliczną białą szatę.Rodzice naturalni i rodzice chrzestni winni przygotować się do chrztu dziecka przez udział w katechezie przygotowawczej, przystąpienie do sakramentu pojednania i Komunii św. Podczas chrztu główną rolę spełniają rodzice dziecka: publicznie proszą o jego chrzest, kreślą znak krzyża na jego czole, wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary oraz otrzymują specjalne błogosławieństwo. Przyjęcie urządzane dla najbliższych z okazji chrztu dziecka winno odbywać się w atmosferze wzajemnej życzliwości i bezwzględnej trzeźwości.