Kościół filialny -- Parafia


Kościół filialny pw. Matki Bożej Ostrobramskiej

Miejscowość Smardzko istniało w średnowieczu i należało prawdopodobnie do Wedlów. W 1919 roku pracowało tu 11 polskich robotników rolnych.

Obecny kościół został wybudowany w XVIII wieku i częściowo przebudowany w XIX wieku. Jest orientowany, częściowo ryglowy (strona północna i wschodnia), częściowo murowany z cegły (strona południowa), prezbiterium wyodrębnione, zakończone trójbocznie. Od strony zachodniej nadbudowana nad nawą wieża drewniana, szalowana, zwieńczona dachem czterospadowym przechodzącym w ośmioboczną iglicę, kryta blachą.Drzwi i okna zakończone prosto. Dach trzyspadowy, pokryty blachą. Sufit płaski, drewniany. Chór muzyczny prostokątny, wsparty na 4 słupach.Organy do remontu. Wystrój prezbiterium stanowi drewniany ołtarz "twarzą do ludu" , pulpit oraz obraz Matki Bożej Ostrobramskiej z 1954 .

Panno święta, co Jasnej bronisz CzęstochowyI w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, [...]Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.

Adam Mickiewicz,Pan Tadeusz, Księga I,inwokacja, w. 5–8, 13

Ostatnio wykonane prace w kościele

Wymieniono całą południową ścianę oraz fundament ściany północnej i mur na wysokosci 1 m, pomalowano wnętrze, ogrodzono plac przykościelny i wyfugowano, kościól pokryto blachą, wyposażono w nowe ławki i konfesjonał. Na uwagę zasługuje umieszczona na ścianach, wewnątrz kościola Droga Krzyżowa.